JURIDISCH

1 - Algemene voorwaarden

een must om te lezen

De klant moet bij het plaatsen van een bestelling akkoord gaan met deze 7 voorwaarden:

1) Bestellen geschiedt op eigen risico van de klant. We verzenden internationaal (naar veel landen in de wereld), maar we kunnen niet elke wet (+ interpretatie) bijhouden voor al onze producten in elk land. De klant stemt ermee in verantwoordelijk te zijn om de wetten van zijn / haar eigen land te respecteren. Daarom belooft de koper in elke situatie geen juridische stappen te ondernemen tegen onze website, ons bedrijf en alle mensen die voor ons bedrijf werken.

2) Wholecelium garandeert dat alle bestellingen waarvoor is betaald, worden op een fatsoenlijke en discrete manier verzonden. Wholecelium is echter niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik, de bestelling of de levering van onze artikelen aan of door jou. Helaas kunnen douane- of postregels buiten Nederland interfereren en kan uw zending enkele dagen vertraging oplopen of helemaal niet aankomen. We hebben echter hoge slagingspercentages voor verzending.

3) Klanten beloven dat ze onze producten niet op commerciële wijze zullen verkopen (legaal of niet-legaal). De doel van de goodies zou moeten zijn alleen voor persoonlijke verlichting, en om te delen met vrienden (= toegevoegd sinds maart 2015). Tenzij u een bedrijf bent met een wettelijk belastingnummer en een commercieel ID. Als er enige reden is om aan te nemen dat de bron van de betaling / het fonds van de klant van frauduleuze oorsprong was, of als de bestemming van onze producten anders zal zijn dan hierboven beschreven, zal dit leiden tot een weigering van service van onze kant plus een terugbetaling.

4) Wholecelium doet niet verkopen aan minderjarigen of grote baby's. Degenen die bestellen moeten minstens 21 jaar oud zijn en in staat en bereid zijn onze instructies aandachtig te lezen en op te volgen. Door een bestelling te plaatsen, verklaart de klant een volwassene te zijn. Als we een reden hebben om aan te nemen dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, moeten we mogelijk om een ​​kopie van de identificatie vragen.

5) Wij verzenden nadat de betaling is ontvangen. We verzenden 4 keer per week.

6) De producten en diensten van Wholecelium zijn van toepassing op Nederlands recht.

7) De klant belooft de productinformatie op onze website (en elders op het web) te lezen voordat hij bestelt en voordat hij de goederen gebruikt of consumeert. Wholecelium beschouwt het informeren van bezoekers over zijn producten als een van zijn hoofddoelen, maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor ongevallen of schade toegebracht aan personen of goederen, door welk product dan ook aan de koper van onze producten. Naast voordelen kunnen er potentiële risico's zijn bij het nemen van paddo's. Onthoud in geval van twijfel u van stemming. 
Hoewel een groeiend aantal mensen (ook in de academische wereld) gelooft dat paddo's voordelen kunnen opleveren voor iemands leven als ze verstandig worden gebruikt, is dit vooralsnog geen geaccepteerde visie in de reguliere gezondheidszorg. Zolang onze producten nog steeds controversieel zijn, maakt Wholecelium dus geen 'officiële' medische claims.

2 - Productlegaliteit

Nederlandse wet

Wholecelium is een legaal bedrijf met een fiscaal nummer en een kantoor, net als elk ander serieus bedrijf. Bestelt u in onze webshop, dan vindt de verkoop officieel plaats in Nederland, want dat is het land waar het bedrijf is geregistreerd. We moeten de Nederlandse wet respecteren en de Nederlandse wet zal ons respecteren. 

Magic Mushroom Grow Kit-legaliteit 

Kweeksets zijn voor ons 100% legaal om te verkopen. Onze kweeksets bevatten geen psilocybine. Het zijn geen paddenstoelen - het zijn sporen en mycelium. 

Legaliteit van Magic Truffels

Magic Truffels vallen onder geen enkele wet. Ze zijn voor ons 100% legaal om te verkopen. Dit komt omdat de truffel anders is dan de paddenstoel en niet vermeld op de officiële lijst van schema's van gereguleerde stoffen in de Nederlandse Opiumwet. Het is dus onder de wettigheid verboden truffels als illegaal te definiëren. Dit werd expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in het parlement op 9 februari 2009. 

Sclerotium Tampenensis of magic truffel is het ondergrondse substraat van de paddenstoel Tampanensis. Sclerotium Tampenensis is vrij verkrijgbaar in Nederland. Op 1 december 2008 maakte een nieuw ministerieel besluit de hallucinogene paddestoel strafbaar in Nederland. Dit gebeurde door een aanzienlijke hoeveelheid specifiek genoemde paddestoelen op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet te plaatsen. Een van deze nieuw gecontroleerde paddestoelen is de Tampanensis. De magische truffel zelf is echter geen paddestoel. Het is alleen het ondergrondse substraat van de Tampanensis waaruit de paddestoel kan groeien. Dit standpunt wordt bevestigd door wetenschappers zoals Thom Kuyper, professor Fungal Ecology and Diversity aan de Universiteit Wageningen. De truffel moet worden onderscheiden van de paddestoel. Bovendien is het legaliteitsbeginsel van fundamenteel belang voor het strafrecht. Dit principe garandeert dat niets een misdaad is, tenzij het duidelijk bij wet is verboden. Bijgevolg zal de strafrechtelijke rechter nooit een strafbepaling ruim interpreteren. Hetzelfde geldt voor de truffel. Omdat de truffel wetenschappelijk wordt onderscheiden van de paddenstoel en niet expliciet wordt vermeld op de officiële lijsten van gereguleerde stoffen van de Nederlandse Opiumwet, verbiedt het legaliteitsbeginsel om ze als illegaal te definiëren. Dit werd op 9 februari 2009 nogmaals expliciet bevestigd door de Nederlandse minister van Volksgezondheid in de Tweede Kamer.

Europese wet

De EU-handelswetgeving zegt dat als een product legaal is in 1 EU-land, het daarom feitelijk legaal is in ALLE EU-landen. Dus in het geval dat onze soorten producten niet zijn toegestaan ​​door uw overheid: het verbod in uw land is illegaal, niet onze producten. Deze logica vloeit voort uit de jurisprudentie die absint in de EU heeft gelegaliseerd. 

Onze producten zijn 100% legaal in Nederland. Aangepaste controle in EU-landen heeft geen prioriteit bij het zoeken naar shroom-producten. Gezondheidsrisico's voor paddo's zijn erg laag in vergelijking met andere drugs zoals alcohol of cocaïne.

Internationale verdragen 

De truffel of Sclerotium Tampenensis valt evenmin onder controle van enig internationaal verdrag zoals het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971. Dit verdrag heeft nooit de bedoeling gehad om biologische stoffen op te leggen waaruit psychotrope stoffen kunnen worden verkregen (commentaar op het Verdrag inzake psychotrope stoffen, Wenen, 21 februari 1971, Verenigde Naties New York, 1976 / CN / 7/589, hoofdstuk Reserveringen, art. 32 PSV (sub 5, p. 385) In een conferentie van de Verenigde Naties voor de goedkeuring van een protocol over psychotrope stoffen is besproken dat psychotrope stoffen te vinden zijn in een grote verscheidenheid aan levende organismen, waaronder paddestoelen, cactussen , vissen en noten (tiende plenaire vergadering te Wenen op 2 februari 1971, waarin artikel 6 van het Ontwerpverdrag, Records 1971, deel II, blz. 38/39 wordt besproken. Elke poging om dit te beheersen kan leiden tot het uitsterven en vernietigen van een momenteel onvoorspelbare diversiteit van planten en dieren en zou onvoorspelbare gevolgen hebben voor voedselwetten. De auteurs van het Convenant over psychotrope stoffen waarschuwden voor die exacte gevolgen 

Deze interpretatie van het verdrag wordt nog steeds onderschreven door het INCB. Dit is de International Narcotics Control Board: de waakhond van het drugsbeleid van de Verenigde Naties. Al op 13 september 2001 schreef de secretaris van de INCB, Herbert Schaepe aan de Nederlandse hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg: Zoals u weet, worden paddenstoelen met de bovengenoemde stof verzameld en misbruikt vanwege hun hallucinogene effecten. Volgens het internationaal recht worden op dit moment geen planten (natuurlijk materiaal) die psilocine en psilocybine bevatten, gecontroleerd op grond van het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971. Bijgevolg staan ​​preparaten die van deze planten zijn gemaakt niet onder internationale controle en zijn ze daarom niet onderworpen aan enige van de artikelen van de 1971 Samengevat; hoewel psilocine en psylocybine zelf onder de Conventie vallen, betekent dit niet dat de planten die deze stoffen van nature bevatten ook onder de Conventie vallen. 

Deze mening van het INCB wordt bevestigd in haar laatste rapport van 2010, waarin staat: Conventie. Preparaten (bijv. Afkooksels voor oraal gebruik) gemaakt van planten die deze actieve ingrediënten bevatten, staan ​​evenmin onder internationale controle. (-) Voorbeelden van dergelijke planten of plantmateriaal zijn onder meer paddo's (Psilocybe), die psilocybine en psilocine bevatten (Rapport van de International Narcotics Control Board voor 1971, E / INCB / 1988/2010, gepubliceerd op 2010 maart 1, aanbevelingen 2 en 2011).

De Nederlandse rechtbanken verwijzen naar het Convenant over psychotrope stoffen in hun interpretatie van de Nederlandse wetgeving. Als gevolg hiervan waren verse champignons niet onder controle van de Nederlandse Geneesmiddelenwet tot 1 december 2008. Immers, voor bestraffing was nieuwe nationale wetgeving nodig. De INCB geeft dezelfde mening in haar rapport van 2010, waarin het de lidstaten aanbeveelt problemen te ondervinden met betrekking tot personen die plantmateriaal misbruiken vanwege de hallucinogene ingrediënten die het bevat, om te overwegen dergelijke planten op nationaal niveau te controleren. Het bezit van dergelijke planten is niet strafbaar tenzij een eerdere wet dat zegt. Het legaliteitsbeginsel vormt een fundamenteel mensenrecht dat wordt beschermd door internationale verdragen en dat ook moet worden gerespecteerd door de lidstaten van de Verenigde Naties. Dit houdt in dat hallucinogene paddestoelen legaal zijn, tenzij nationale wetgevers of rechtbanken ze expliciet hebben bestraft. Hetzelfde geldt voor truffels, die wetenschappelijk worden onderscheiden van paddestoelen. Het Nederlandse voorbeeld laat zien dat het onder controle houden van een specifieke hallucinogene paddestoel niet betekent dat ook het ondergrondse substraat van die paddestoel, de magische truffel, door die wet wordt beheerst. Daarom is het raadzaam om in elk land waar u truffels wilt kopen, verkopen of bezitten zorgvuldig te controleren of deze expliciet strafbaar worden gesteld door nationale wetten of andere voorschriften. Zolang dit niet het geval is, moeten ze als vrij verhandelbaar worden beschouwd.
 

 

3 - Privacy

wij bewaken uw gegevens

Wholecelium hecht evenveel waarde aan privacy als u.
Daarom verkopen, verhuren of distribueren we geen contactgegevens van onze klanten aan andere partijen. Wij zijn een geregistreerd bedrijf dat alleen legale producten aanbiedt en daarom zijn onze klanten beschermd tegen inbreuk of inspectie door de Nederlandse overheid.

We gebruiken een beveiligde databank en onze webshopformulieren zijn SSL-beveiligd. 

Bestellen bij Wholecelium vereist dat de klant zijn naam, adres en e-mailadres invoert. U kunt elke gewenste bijnaam op uw verzendadres of een secundair e-mailadres gebruiken om uw updates te ontvangen.

BESTELLEN

betaling, verzending, legaal

HANDLEIDINGEN

hoe te gebruiken

PSILOPEDIE

open je geest